80-ročná žena zomierala na rakovinu. Keď však doktor pri transfúzii objavil TOTO, prišiel obrovský šok!

80463

– Nie, to je pekné. Ďakujem. Cítim sa dôležitá. Počúvaj, mám žiadosť. Ak príde jedno z mojich detí a urobí vám scénu, zavolaj mi. Poviem im, aby prestali. Napíš im, že všetko je v poriadku, OK?

– Áno, madam.

– Marco, môžem sa opýtať na niečo ešte?

– Samozrejme.

– Si zvláštny. Viem, že dosiahneš veľaDaj mi bozk, akoby si bol môj syn.

– Dobre.

– Modlím sa za teba. A pre môjho syna. Dúfam, že sa znova stretneme.

– Tiež, spolieham na to, madam.

V tej chvíli bola najkrajším človekom na svete: žiarivá, istá, matka, babička – čistá láska.

Dala mi najväčšiu lekciu v mojom živote. Pomocou týchto jednoduchých slov. Smrť je posledným prvkom života. Nie je potrebný strach, úzkosť alebo sebectvo. To je niečo, čo sa vo vašich študijných rokoch nebudete učiť. Cítil som sa malý vzhľadom na jej veľkosť.

Utrpenie je súčasťou lásky. Spája ľudí dokonca viac než samotná láska. Niekedy je pekné slovo oveľa silnejšie ako silná droga. Čokoľvek si myslíte, užite si svoju cestu. “